Trả lời: Điều kiện để được tham gia thi tuyển đi xuất khẩu lao động Nhật bản như chính sách, đối tượng tham gia, trình...

Trả lời: Chào em! Nếu em học công nghệ May thì em có thể đi được xuất khẩu lao động theo đúng chuyên nghành của mình...

Trả lời: Chào em! Trường hợp em bị mất ngón tay rất khó để tham gia chương trình đi Nhật bản. Em có thể tham gia...

Trả lời: Chào em! Để đi được Nhật đối với nam phải 19 tuổi, đối với nữ phải 18 tuổi 6 tháng. Trường hợp em mới...

Trả lời: Chào em! Hiện tại theo chính sách cũ thực tập sinh đi xuất khẩu lao động Nhật Bản mới chỉ đi được một lần....

Trả lời: Chào em! Yêu cầu về chiều cao phía Nhật bản. Nam phải cao 1,60 trở lên. Tuy nhiên cũng có một số đơn hàng...

  Trả lời: Chào em! Với độ tuổi của em thì đã quá tuổi cho các đơn hàng rồi. Tuy nhiên có một số đơn hàng vẫn...

Trả lời:  Chào em! Đối tượng để tham gia chương trình xuất khẩu lao động tại Nhật bản. Nam từ 19-30 tuổi; nữ từ 18-30 tuổi....