Mục tiêu đào tạo và giáo dục của chúng tôi là chuyển biến nhân sự của doanh nghiệp trở thành nguồn tài nguyên quan...

CHÚNG TÔI MUỐN TRỞ THÀNH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ & CHẾ TẠO THEO TIÊU CHUẨN NHẬT BẢN Trước mục tiêu trở thành nước công nghiệp...

Thaibilab chuyên nghiệp trong giới thiệu việc làm, giới thiệu nhân sự cao cấp cho các công ty Nhật Bản ở các chức vụ:...

Hiện nay Nhật Bản đang đứng trước một cục diện khó khăn để phát triển các ngành sản xuất chế tạo trong nước do...