YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty CP KAWAI KOUKI Địa điểm làm việc Tỉnh Shizuoka – Nhật Bản Ngành nghề Lắp ráp điện tử Điều kiện tuyển...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty CP CHUBUSANGYO Địa điểm làm việc Tỉnh MIE  – Nhật Bản Ngành nghề Mạ sắt Điều kiện tuyển dụng   Độ tuổi:     Tiêu chuẩn:     Số...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty ITOH HANESU Địa điểm làm việc Tỉnh AICHI - Nhật Bản Ngành nghề Lắp ráp điện tử (phụ tùng, thiết...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty CP WATANABE KOUGYOU Địa điểm làm việc Tỉnh SHIGA - Nhật Bản Ngành nghề Sơn kim loại Điều kiện tuyển dụng     Độ...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên nghiệp đoàn Nghiệp đoàn KOKUSAI KENSHU Tên Công ty Công ty lữ hành NOGUCHI Địa điểm làm việc Tỉnh HOKKAIDOU - Nhật Bản Ngành nghề Đầu...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên nghiệp đoàn Nghiệp đoàn CHUO SANGYO GIJUTSU Tên Công ty Công ty SATO Địa điểm làm việc Tỉnh MIE- Nhật Bản Ngành nghề Giàn giáo Điều kiện...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên nghiệp đoàn Nghiệp đoàn ACT Tên Công ty Công ty Cổ phần TAKATSUKA SEISAKUSHO Địa điểm làm việc Tỉnh SHIZUOKA - Nhật Bản Ngành nghề Lắp...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên nghiệp đoàn Nghiệp đoàn MILLION Địa điểm làm việc Tỉnh Fukui - Nhật Bản Ngành nghề Chế biến rau củ quả Điều kiện tuyển dụng   Độ...

Chế biến Thủy sản là một trong những đơn hàng truyền thống của Công ty, hàng tháng Công ty TNHH Hợp tác Lao động...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG  STT HẠNG MỤC Tên nghiệp đoàn Nghiệp đoàn MILLION Tên xí nghiệp Công ty Cổ phần SANSHO Địa điểm làm việc Ishikawa – Nhật Bản Ngành nghề Hàn (Sản phẩm...