YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty Cổ phần Taiyo Semitsu Địa điểm làm việc Tỉnh Ishikawa – Nhật Bản Ngành nghề Kiểm tra máy móc Điều kiện...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Xưởng hàn Bayashi Địa điểm làm việc Tỉnh Mie – Nhật Bản Ngành nghề Hàn bán tự động Điều kiện tuyển dụng     Độ tuổi:   Tiêu...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC NỘI DUNG Địa điểm làm việc Tỉnh Hokkaidou Ngành nghề Xây dựng (Công trình công cộng – nhà, cầu cống, phá dỡ, xây mới) Điều...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty CP KAWAI KOUKI Địa điểm làm việc Tỉnh Shizuoka – Nhật Bản Ngành nghề Lắp ráp điện tử Điều kiện tuyển...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty CP CHUBUSANGYO Địa điểm làm việc Tỉnh MIE  – Nhật Bản Ngành nghề Mạ sắt Điều kiện tuyển dụng   Độ tuổi:     Tiêu chuẩn:     Số...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty ITOH HANESU Địa điểm làm việc Tỉnh AICHI - Nhật Bản Ngành nghề Lắp ráp điện tử (phụ tùng, thiết...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty CP WATANABE KOUGYOU Địa điểm làm việc Tỉnh SHIGA - Nhật Bản Ngành nghề Sơn kim loại Điều kiện tuyển dụng     Độ...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên nghiệp đoàn Nghiệp đoàn KOKUSAI KENSHU Tên Công ty Công ty lữ hành NOGUCHI Địa điểm làm việc Tỉnh HOKKAIDOU - Nhật Bản Ngành nghề Đầu...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên nghiệp đoàn Nghiệp đoàn CHUO SANGYO GIJUTSU Tên Công ty Công ty SATO Địa điểm làm việc Tỉnh MIE- Nhật Bản Ngành nghề Giàn giáo Điều kiện...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên nghiệp đoàn Nghiệp đoàn ACT Tên Công ty Công ty Cổ phần TAKATSUKA SEISAKUSHO Địa điểm làm việc Tỉnh SHIZUOKA - Nhật Bản Ngành nghề Lắp...