Nội dung tuyển dụng Nơi làm việc Hokkaidou, Nhật Bản Nội dung công việc Sản xuất nông sản(cà chua, dưa leo), Sản xuất nấm, đóng đồ hộp nông...

Nội dung tuyển dụng Nơi làm việc Kumamoto, Nhật Bản Nội dung công việc Mộc Đăng ký Từ ngày 24/7/2015 đến hết ngày 20/8/2015 Thời gian làm việc 3 năm Điều kiện tuyển...

Nội dung tuyển dụng: Nơi làm việc Sendai, Nhật Bản Nội dung công việc Giặt là Đăng ký Từ ngày 20/3/2015 đến hết ngày 04/4/2015 Thời gian làm việc 1 năm Điều kiện...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty CP Yamamoto Seisakusho) Địa điểm làm việc Tỉnh Shizuoka – Nhật Bản Ngành nghề Lắp ráp điện tử Điều kiện tuyển...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty CP Taiyo Denshi Địa điểm làm việc Tỉnh FUKUI – Nhật Bản Ngành nghề Lắp ráp điện tử Điều kiện tuyển...

Nội dung tuyển dụng Nơi làm việc Fukui, Nhật Bản Nội dung công việc Giặt là Đăng ký Từ ngày 03/12/2014 đến hết ngày 08/12/2014 Thời gian làm việc 1 năm Điều kiện...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty Cổ phần Taiyo Semitsu Địa điểm làm việc Tỉnh Ishikawa – Nhật Bản Ngành nghề Kiểm tra máy móc Điều kiện...

Chế biến Thủy sản là một trong những đơn hàng truyền thống của Công ty, hàng tháng Công ty TNHH Hợp tác Lao động...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty CP CHUBUSANGYO Địa điểm làm việc Tỉnh MIE  – Nhật Bản Ngành nghề Mạ sắt Điều kiện tuyển dụng   Độ tuổi:     Tiêu chuẩn:     Số...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG  STT HẠNG MỤC Tên nghiệp đoàn Nghiệp đoàn MILLION Tên xí nghiệp Công ty Cổ phần SANSHO Địa điểm làm việc Ishikawa – Nhật Bản Ngành nghề Hàn (Sản phẩm...