Nội dung tuyển dụng Nơi làm việc Fukuoka, Nhật Bản Nội dung công việc Hàn Đăng ký Từ ngày 23/2/2015 đến hết ngày 28/2/2015 Thời gian làm việc 3 năm Điều kiện tuyển...

Nội dung tuyển dụng Nơi làm việc Fukui, Nhật Bản Nội dung công việc Giặt là Đăng ký Từ ngày 03/12/2014 đến hết ngày 08/12/2014 Thời gian làm việc 1 năm Điều kiện...

Nội dung tuyển dụng Nơi làm việc Ishikawa, Nhật Bản Nội dung công việc Hàn bán tự động Đăng ký Từ ngày 19/11/2014 đến hết ngày 21/11/2014 Thời gian làm việc 3...

Nội dung tuyển dụng Nơi làm việc Osaka, Nhật Bản Nội dung công việc Đứng vận hành máy Đăng ký Từ ngày 14/11/2014 đến hết ngày 18/11/2014 Thời gian làm việc 3...

Học viên thực hành ngành xây dựng đi Nhật
Nội dung tuyển dụng Nơi làm việc Nagoya và Tokyo, Nhật Bản Nội dung công việc Xây dựng Đăng ký Từ ngày 05/11/2014 đến hết ngày 15/11/2014 Thời gian làm việc 3...

Cơ sở vật chất của thabilab