Nội dung tuyển dụng Nơi làm việc Ishikawa, Nhật Bản Nội dung công việc Hàn bán tự động Đăng ký Từ ngày 19/11/2014 đến hết ngày 21/11/2014 Thời gian làm việc 3...

Nội dung tuyển dụng Nơi làm việc Osaka, Nhật Bản Nội dung công việc Đứng vận hành máy Đăng ký Từ ngày 14/11/2014 đến hết ngày 18/11/2014 Thời gian làm việc 3...

Học viên thực hành ngành xây dựng đi Nhật
Nội dung tuyển dụng Nơi làm việc Nagoya và Tokyo, Nhật Bản Nội dung công việc Xây dựng Đăng ký Từ ngày 05/11/2014 đến hết ngày 15/11/2014 Thời gian làm việc 3...

Cơ sở vật chất của thabilab