YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty CP OSIN Địa điểm làm việc Tỉnh Fukui – Nhật Bản Ngành nghề May Điều kiện tuyển dụng     Độ tuổi:   Tiêu chuẩn:         Số lượng...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty Pukutaka Địa điểm làm việc Tỉnh Fukui – Nhật Bản Ngành nghề Công đoạn chuẩn bị sơn kim loại Điều kiện...

Nội dung tuyển dụng Nơi làm việc Tỉnh Fukui, Nhật Bản Nội dung công việc Hàn xì Đăng ký Tháng 10, 11 Điều kiện tuyển chọn: Giới tính : Nam Tuổi: 19 – 30, chiều...

Nội dung tuyển dụng Nơi làm việc Osaka, Nhật Bản Nội dung công việc Đứng vận hành máy Đăng ký Từ ngày 14/11/2014 đến hết ngày 18/11/2014 Thời gian làm việc 3...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty CP NANKAI MOKKO Địa điểm làm việc Tỉnh KYOTO – Nhật Bản Ngành nghề Đóng gói công nghiệp Điều kiện tuyển...

YÊU CẦU TUYÊN DỤNG STT HẠNG MỤC Công ty Công ty Cổ phần Daishin Địa điểm làm việc Tỉnh GIFU  – Nhật Bản Ngành nghề Giàn giáo Điều kiện tuyển dụng     Độ tuổi:   Tiêu chuẩn:         Số...

Đóng đồ hộp
Nội dung tuyển dụng Nơi làm việc Tỉnh Hokkaido, Nhật Bản Nội dung công việc Gia công thực phẩm đóng hộp Đăng ký Sơ tuyển hàng tuần, khai giảng hàng...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty CP TANAKA Địa điểm làm việc Tỉnh ISHIKAWA - Nhật Bản Ngành nghề Gia công cơ khí Điều kiện tuyển dụng   Độ...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG  STT HẠNG MỤC Tên nghiệp đoàn Nghiệp đoàn MIE Tên Công ty Công ty KIRATEKU Công ty ONEKEN Địa điểm làm việc Nhật Bản Ngành nghề Mộc xây dựng Điều kiện tuyển...

Nội dung tuyển dụng Nơi làm việc Gifu, Nhật Bản Nội dung công việc May, là hơi Đăng ký Từ ngày 07/1/2015 đến hết ngày 20/1/2015 Thời gian làm việc 3 năm Điều...