YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty CP DAIICHIKASEI Địa điểm làm việc Tỉnh SHIZUOKA - Nhật Bản Ngành nghề Nhựa Điều kiện tuyển dụng   Độ tuổi:   Tiêu chuẩn:   Số lượng...

Đóng đồ hộp
Nội dung tuyển dụng Nơi làm việc Tỉnh Hokkaido, Nhật Bản Nội dung công việc Gia công thực phẩm đóng hộp Đăng ký Sơ tuyển hàng tuần, khai giảng hàng...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên nghiệp đoàn Nghiệp đoàn CHUO SANGYO GIJUTSU Tên Công ty Công ty TNHH SAKURA TEKKU Địa điểm làm việc Tỉnh MIE- Nhật Bản Ngành nghề Lắp...

Gia công cơ khí
Cty tiếp nhận thành lập vào năm 1962, phát triển mạnh về công nghệ gia công cơ khí chính xác. Sản xuất gia công...

NỘI DUNG TUYỂN DỤNG Do nhu cầu phát triển của Công ty TNHH Hợp tác Lao động và Thương mại Thái Bình (Thabilabco), chúng tôi phát triển...

Nội dung tuyển dụng Nơi làm việc Ishikawa, Nhật Bản Nội dung công việc Hàn bán tự động Đăng ký Từ ngày 02/1/2015 đến hết ngày 10/1/2015 Thời gian làm việc 3...

Cty tiếp nhận là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành may mặc – sản phẩm chủ lực là Veston tại tỉnh OKAYAMA...

Nội dung tuyển dụng Nơi làm việc Ishikawa, Nhật Bản Nội dung công việc Hàn bán tự động Đăng ký Từ ngày 19/11/2014 đến hết ngày 21/11/2014 Thời gian làm việc 3...

Xuất khẩu Lao động Nhật Bản ngành lắp ráp điện tử thường được tiếp nhận bởi các nhà tuyển dụng Nhật Bản uy tín,...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty TNHH Tsuneishi Komuten Địa điểm làm việc Tỉnh Kochi – Nhật Bản Ngành nghề Cốp pha Điều kiện tuyển dụng   Độ tuổi:     Tiêu...