YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty Pukutaka Địa điểm làm việc Tỉnh Fukui – Nhật Bản Ngành nghề Công đoạn chuẩn bị sơn kim loại Điều kiện...

Thu Hoạch nông nghiệp tại Nhật Bản
Nội dung tuyển dụng Nơi làm việc Tỉnh Fukui, Nhật Bản Nội dung công việc Nông nghiệp Đăng ký Sơ tuyển hàng tuần, khai giảng hàng tháng Thời gian làm việc 3...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty TNHH Tobi Tanaka Kogyo Địa điểm làm việc Tỉnh MIE – Nhật Bản Ngành nghề Giàn giáo Điều kiện tuyển dụng   Độ...

Nội dung tuyển dụng Nơi làm việc Gifu, Nhật Bản Nội dung công việc May, là hơi Đăng ký Từ ngày 07/1/2015 đến hết ngày 20/1/2015 Thời gian làm việc 3 năm Điều...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty SEWINGS Địa điểm làm việc Tỉnh Okayama – Nhật Bản Ngành nghề May đồng phục phụ nữ, trẻ em Điều kiện...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty TNHH SUISHIN Địa điểm làm việc Tỉnh Aichi  – Nhật Bản Ngành nghề Cốp pha Điều kiện tuyển dụng   Độ tuổi:   Tiêu chuẩn:         Số...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG  STT HẠNG MỤC Tên nghiệp đoàn Nghiệp đoàn MIE Tên Công ty Công ty kiến trúc YOSHIKAWA Địa điểm làm việc Nhật Bản Ngành nghề Nội thất nhà Điều kiện tuyển...

Nội dung tuyển dụng Nơi làm việc Tỉnh Fukui, Nhật Bản Nội dung công việc Hàn xì Đăng ký Tháng 10, 11 Điều kiện tuyển chọn: Giới tính : Nam Tuổi: 19 – 30, chiều...

Nội dung tuyển dụng Nơi làm việc Ishikawa, Nhật Bản Nội dung công việc Hàn bán tự động Đăng ký Từ ngày 19/11/2014 đến hết ngày 21/11/2014 Thời gian làm việc 3...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Hiệp hội phúc lợi Hakuyuukai Địa điểm làm việc Tỉnh Nagano  – Nhật Bản Ngành nghề Chăm sóc người cao tuổi ở...