YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty CP Tsuchiya Densho System Địa điểm làm việc Tỉnh Aichi – Nhật Bản Ngành nghề Lắp ráp điện tử Điều kiện...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty CP Yamamoto Seisakusho) Địa điểm làm việc Tỉnh Shizuoka – Nhật Bản Ngành nghề Lắp ráp điện tử Điều kiện tuyển...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty NOGUCHI KANKO Địa điểm làm việc Tỉnh HOKKAIDOU – Nhật Bản Ngành nghề Đầu bếp Điều kiện tuyển dụng   Độ tuổi:     Tiêu chuẩn:               Số...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty CP Taiyo Denshi Địa điểm làm việc Tỉnh FUKUI – Nhật Bản Ngành nghề Lắp ráp điện tử Điều kiện tuyển...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty KIRAHARA YOSETSU Kogyosho Địa điểm làm việc Tỉnh GIFU – Nhật Bản Ngành nghề Hàn bán tự động Điều kiện tuyển...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty TNHH RAIZU Địa điểm làm việc Tỉnh MIE – Nhật Bản Ngành nghề Khuôn kim loại Điều kiện tuyển dụng   Độ tuổi:   Tiêu...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty OUKATEKKU Địa điểm làm việc Tỉnh MIE – Nhật Bản Ngành nghề Lắp ráp điện tử Điều kiện tuyển dụng   Độ tuổi:     Tiêu...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty Cổ phần K-STYLE Địa điểm làm việc Tỉnh Aichi – Nhật Bản Ngành nghề Ghép miếng kim loại Điều kiện tuyển...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty SUKAIUEKOBORESHO Địa điểm làm việc Tỉnh MIE – Nhật Bản Ngành nghề Sơn phụt Điều kiện tuyển dụng   Độ tuổi:     Tiêu chuẩn:       Số lượng...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty CP Tokai Tento Địa điểm làm việc Tỉnh Gifu – Nhật Bản Ngành nghề Hàn bán tự động Điều kiện tuyển...