YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty Cổ phần K-STYLE Địa điểm làm việc Tỉnh Aichi – Nhật Bản Ngành nghề Ghép miếng kim loại Điều kiện tuyển...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty SUKAIUEKOBORESHO Địa điểm làm việc Tỉnh MIE – Nhật Bản Ngành nghề Sơn phụt Điều kiện tuyển dụng   Độ tuổi:     Tiêu chuẩn:       Số lượng...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty CP Tokai Tento Địa điểm làm việc Tỉnh Gifu – Nhật Bản Ngành nghề Hàn bán tự động Điều kiện tuyển...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty Cổ phần Etsumi Kasei Địa điểm làm việc Tỉnh Gifu – Nhật Bản Ngành nghề Ép nhựa Điều kiện tuyển dụng   Độ...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty Cổ phần Syuei Địa điểm làm việc Tỉnh Osaka – Nhật Bản Ngành nghề In ấn Điều kiện tuyển dụng   Độ tuổi:     Tiêu...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty Cổ phần Taiyo Semitsu Địa điểm làm việc Tỉnh Ishikawa – Nhật Bản Ngành nghề Kiểm tra máy móc Điều kiện...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty Cổ phần Taiyo Semitsu Địa điểm làm việc Tỉnh Ishikawa – Nhật Bản Ngành nghề Kiểm tra máy móc Điều kiện...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty CP ALLSHARE Địa điểm làm việc Tỉnh ISHIKAWA – Nhật Bản Ngành nghề Hộ lý Điều kiện tuyển dụng   Độ tuổi:     Tiêu chuẩn:         Số...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty Cổ phần RIDO SHOKUHIN KOGYO (Công ty có 2 TTS của THABILAB vừa nhập cảnh tháng 8/2017) Địa...

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC Tên xí nghiệp Công ty Cổ phần ATOUIN Địa điểm làm việc Tỉnh Toyama  – Nhật Bản Ngành nghề Nhuộm Điều kiện tuyển dụng   Độ tuổi:   Tiêu chuẩn:           Số...