Chính phủ Nhật Bản tăng cường tài chính cho công trình công cộng

880

Chính phủ Nhật Bản tăng cường tài chính cho công trình công cộng

(Xây dựng) – Bộ Hạ tầng Nhật Bản đệ trình Chính phủ 6,67 tỷ Yên cho tài khóa ngân sách năm 2016, tăng 15,4% so với năm tài chính của năm 2015. Ngân sách chủ yếu tập trung cho các công trình công cộng tăng 16,1% (khoảng 6,009 tỷ Yên), vượt trên 6 tỷ Yên trong hai năm liên tiếp. Các công trình phòng chống thiên tai, các biện pháp chống xuống cấp cơ sở hạ tầng và phục hồi nền kinh tế địa phương là mục tiêu chính sẽ phải thực hiện.

Bộ này đặt ra 4 mục tiêu cần thực hiện đó là: đẩy mạnh công cuộc xây dựng lại các khu vực bị thiệt hại do thảm họa sóng thần; an toàn và an ninh quốc gia; tạo thuận tiện và chất lượng cho cuộc sống của cư dân địa phương; phục hồi nền kinh tế quốc gia. 202,8 tỷ Yên được yêu cầu phục vụ cho các giải pháp chống động đất. Và như vậy, việc gia tăng xây dựng công trình xây dựng sẽ đòi hỏi có nhiều công nhân xây dựng tham gia, trong đó có lao động Việt Nam là chủ yếu. (28/8/2015).

Khánh Phương

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY