THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG SỐ 106- THÁNG 07 NĂM 2016

4613

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG 

STT

HẠNG MỤC

Tên nghiệp đoàn Nghiệp đoàn MIE
Tên Công ty Công ty kiến trúc YOSHIKAWA
Địa điểm làm việc Nhật Bản
Ngành nghề Nội thất nhà
Điều kiện tuyển dụng

 

1. Độ tuổi:

 

2. Tiêu chuẩn:

Số lượng TTS cần tuyển: 9 người

Nam            

Từ 20t – 30t 

Có sức khỏe, khéo léo, tính cách người lớn, chăm chỉ, có khả năng học tiếng Nhật.

Không sợ độ cao, không béo, không xăm trổ.

 

Số lượng tiếp nhận: 3 người: Nam 

 

Hình thức tuyển dụng Phỏng vấn trực tiếp
Lương cơ bản: Lương trao tay trên 120.000 yên/tháng
Trợ cấp tháng đầu 50.000 yên
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm việc làm Được tính theo luật lao động Nhật Bản
Thời gian tuyển 10/07/2016
Thời gian xuất cảnh Tháng 12/2016

 

                                                         THỰC HIỆN 

Công việc

Thời  hạn hoàn thành

Bộ phận chịu trách nhiệm

Cung cấp Form, danh sách ứng viên Liên tục Khách hàng, Phòng thị trường
Check  Form, Tay nghề 04/07/2016 Phòng thị trường
Gừi form cho đối tác 04/07/2016 Phòng nghiệp vụ
Căn dặn ứng viên trước khi thi tuyển   Phòng nghiệp vụ, phòng đào tạo

 

http://thabilab.vn/

7 COMMENTS

Trả lời hoangadmin Cancel reply