Thống kê Xuất khẩu Lao động đi nước ngoài làm việc

7208

Trên 10.300 Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 10 năm 2016 là 10.361 lao động, trong đó có 3.679 lao động nữ.

xuat-khau-lao-dong-nhat-ban0-thabilab

Cụ thể, tại thị trường Đài Loan có 6.110 lao động đi làm việc (trong đó có 1.953 lao động nữ), Nhật Bản có 3.193 lao động (1.351 lao động nữ), Hàn Quốc có 641 lao động (104 lao động nữ), Malaysia có 18 lao động (15 lao động nữ), Ả rập – Xê út có 267 lao động (243 lao động nữ), Macao có 27 lao động (26 lao động nữ), Algeria 103 lao động nam và các thị trường khác.

Như vậy, 10 tháng đầu năm 2016, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 98.410 lao động (36.643 lao động nữ), đạt 98,4% kế hoạch năm 2016 và bằng 116,98% so với cùng kỳ năm ngoái.

http://thabilab.vn/

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY