Đơn Hàng ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

Đơn Hàng ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

Ngày thi :22/09/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 12

Đơn Hàng VẬN HÀNH MÁY

Đơn Hàng VẬN HÀNH MÁY

Ngày thi :22/09/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 9

Đơn Hàng HÀN

Đơn Hàng HÀN

Ngày thi :15/09/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 156.300 Yên

Số lượng : 12

Đơn Hàng Làm thùng carton

Đơn Hàng Làm thùng carton

Ngày thi :22/09/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng VẬN HÀNH MÁY

Đơn Hàng VẬN HÀNH MÁY

Ngày thi :22/09/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng HÀN, GIA CÔNG KIM LOẠI, CƠ KHÍ TỔNG HỢP

Đơn Hàng HÀN, GIA CÔNG KIM LOẠI, CƠ KHÍ TỔNG HỢP

Ngày thi :13/09/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 156.300 Yên

Số lượng : 12

Đơn Hàng VẬN HÀNH MÁY, KIỂM TRA SẢN PHẨM NHỰA

Đơn Hàng VẬN HÀNH MÁY, KIỂM TRA SẢN PHẨM NHỰA

Ngày thi :11/09/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 146.000 Yên

Số lượng : 18

Đơn Hàng CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Đơn Hàng CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi :05/09/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 806 yên/h Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng GIÀN GIÁO

Đơn Hàng GIÀN GIÁO

Ngày thi :06/09/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 173,250 Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Đơn Hàng CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi :06/09/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 983 yên/h Yên

Số lượng : 9

Đơn Hàng CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Đơn Hàng CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi :05/09/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 806 yên/h Yên

Số lượng : 18

Đơn Hàng VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG

Đơn Hàng VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG

Ngày thi :11/09/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 965 yên giờ Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng GIA CÔNG TẤM KIM LOẠI

Đơn Hàng GIA CÔNG TẤM KIM LOẠI

Ngày thi :11/09/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng CƠ KHÍ TỔNG HỢP

Đơn Hàng CƠ KHÍ TỔNG HỢP

Ngày thi :29/08/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 152.288 Yên

Số lượng : 3

Đơn Hàng LẮP RÁP MÁY

Đơn Hàng LẮP RÁP MÁY

Ngày thi :05/09/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 151,864 Yên

Số lượng : 3

Đơn Hàng GIA CÔNG KIM LOẠI

Đơn Hàng GIA CÔNG KIM LOẠI

Ngày thi :09/09/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 152.288 Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng BUỘC THÉP

Đơn Hàng BUỘC THÉP

Ngày thi :06/09/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 820 yên/h Yên

Số lượng : 9

Đơn Hàng CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Đơn Hàng CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi :05/09/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 129.712 Yên

Số lượng : 30

Đơn Hàng CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Đơn Hàng CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi :08/09/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 30

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA

Ngày thi :06/09/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 155,653 Yên

Số lượng : 20

Đơn Hàng GIÀN GIÁO

Đơn Hàng GIÀN GIÁO

Ngày thi :03/09/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 162.000 Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng ÉP NHỰA

Đơn Hàng ÉP NHỰA

Ngày thi :27/02/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 825 yên/h Yên

Số lượng : 9

Đơn Hàng HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

Đơn Hàng HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

Ngày thi :21/08/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 152.425 Yên

Số lượng : 3

Đơn Hàng LẮP RÁP, HOÀN THIỆN MÁY

Đơn Hàng LẮP RÁP, HOÀN THIỆN MÁY

Ngày thi :31/08/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 172.000 Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng GIÀN GIÁO

Đơn Hàng GIÀN GIÁO

Ngày thi :19/08/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 163,334 Yên

Số lượng : 2

Đơn Hàng SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG Ô TÔ

Đơn Hàng SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG Ô TÔ

Ngày thi :19/08/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 173,334 Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng MAY TÚI VẢI BẠT

Đơn Hàng MAY TÚI VẢI BẠT

Ngày thi :20/08/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 142,307 Yên

Số lượng : 9

Đơn Hàng Chế tạo, sửa chữa và lắp đặt lò - kết cấu tòa nhà

Đơn Hàng Chế tạo, sửa chữa và lắp đặt lò - kết cấu tòa nhà

Ngày thi :23/08/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 152.040 Yên

Số lượng : 9

Đơn Hàng XÂY DỰNG

Đơn Hàng XÂY DỰNG

Ngày thi :28/08/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 200.000 Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng GIÀN GIÁO

Đơn Hàng GIÀN GIÁO

Ngày thi :26/08/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 162,500 Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng GIÀN GIÁO

Đơn Hàng GIÀN GIÁO

Ngày thi :26/08/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 162,500 Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng GIA CÔNG CƠ KHÍ

Đơn Hàng GIA CÔNG CƠ KHÍ

Ngày thi :01/08/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 155.000 Yên

Số lượng : 3

Đơn Hàng LÀM MỘC TRONG CÔNG XƯỞNG, VẬN HÀNH MÁY CNC GỖ

Đơn Hàng LÀM MỘC TRONG CÔNG XƯỞNG, VẬN HÀNH MÁY CNC GỖ

Ngày thi :07/08/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 139.707 Yên

Số lượng : 3

Đơn Hàng Sản xuất, kiểm tra các phụ tùng ô tô bằng nhựa

Đơn Hàng Sản xuất, kiểm tra các phụ tùng ô tô bằng nhựa

Ngày thi :30/07/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 148,720 Yên

Số lượng : 9

Đơn Hàng CHẾ BIẾN THỦY SẢN ĐI LẠI LẦN 2

Đơn Hàng CHẾ BIẾN THỦY SẢN ĐI LẠI LẦN 2

Ngày thi :20/08/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 900 yên/ giờ Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng CHẾ BIẾN, ĐÓNG GÓI RAU CỦ QUẢ Lần 2

Đơn Hàng CHẾ BIẾN, ĐÓNG GÓI RAU CỦ QUẢ Lần 2

Ngày thi :20/08/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 192.000 Yên

Số lượng : 60

Đơn Hàng XÂY DỰNG TỔNG HỢP HÀN

Đơn Hàng XÂY DỰNG TỔNG HỢP HÀN

Ngày thi :02/08/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 200.000 Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Đơn Hàng XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Ngày thi :02/08/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 182.000 Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng SỬA CHỮA,BẢO DƯỠNG Ô TÔ

Đơn Hàng SỬA CHỮA,BẢO DƯỠNG Ô TÔ

Ngày thi :02/08/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 180,000 Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng GIÀN GIÁO

Đơn Hàng GIÀN GIÁO

Ngày thi :25/07/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 220.000 Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng GIÀN GIÁO

Đơn Hàng GIÀN GIÁO

Ngày thi :24/07/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 220,000 Yên

Số lượng : 4

Đơn Hàng GIÀN GIÁO

Đơn Hàng GIÀN GIÁO

Ngày thi :25/07/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 160.000 Yên

Số lượng : 4

Đơn Hàng ĐÓNG GÓI RAU CỦ QUẢ

Đơn Hàng ĐÓNG GÓI RAU CỦ QUẢ

Ngày thi :25/07/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 152,660 Yên

Số lượng : 9

Đơn Hàng LÀM TẤM CÁCH NHIỆT

Đơn Hàng LÀM TẤM CÁCH NHIỆT

Ngày thi :27/07/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 228.800 Yên

Số lượng : 12

Đơn Hàng LÀM MIẾNG KIM LOẠI

Đơn Hàng LÀM MIẾNG KIM LOẠI

Ngày thi :15/07/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 145.000 Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng May ghế sofa

Đơn Hàng May ghế sofa

Ngày thi :15/07/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 3

Đơn Hàng Vận hành máy

Đơn Hàng Vận hành máy

Ngày thi :15/07/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 9

Đơn Hàng CHĂM SÓC VÀ THU HOẠCH DÂU TÂY TRONG NHÀ KÍNH

Đơn Hàng CHĂM SÓC VÀ THU HOẠCH DÂU TÂY TRONG NHÀ KÍNH

Ngày thi :12/07/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 148,869 Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng GIÀN GIÁO

Đơn Hàng GIÀN GIÁO

Ngày thi :12/07/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 900 yên/h Yên

Số lượng : 4

Đơn Hàng HOÀN THIỆN NỘI THẤT

Đơn Hàng HOÀN THIỆN NỘI THẤT

Ngày thi :12/07/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 850 yên/h Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng Giặt Là

Đơn Hàng Giặt Là

Ngày thi :31/07/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 144,734 Yên

Số lượng : 60

Đơn Hàng GIA CÔNG, KIỂM TRA SẢN PHẨM NHỰA

Đơn Hàng GIA CÔNG, KIỂM TRA SẢN PHẨM NHỰA

Ngày thi :15/07/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng Dọn dẹp toà nhà

Đơn Hàng Dọn dẹp toà nhà

Ngày thi :15/07/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 12

Đơn Hàng CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Đơn Hàng CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi :15/07/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 870 yên/h Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng MỘC NỘI THẤT

Đơn Hàng MỘC NỘI THẤT

Ngày thi :15/07/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 9

Đơn Hàng BUỘC THÉP

Đơn Hàng BUỘC THÉP

Ngày thi :06/07/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 153.645 Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG Ô TÔ

Đơn Hàng SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG Ô TÔ

Ngày thi :11/07/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 140.043 Yên

Số lượng : 3

Đơn Hàng VẬN HÀNH MÁY ÉP NHỰA

Đơn Hàng VẬN HÀNH MÁY ÉP NHỰA

Ngày thi :19/07/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 141.975 Yên

Số lượng : 9

Đơn Hàng GIÀN GIÁO

Đơn Hàng GIÀN GIÁO

Ngày thi :04/07/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 163,334 Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng LÀM MIẾNG KIM LOẠI

Đơn Hàng LÀM MIẾNG KIM LOẠI

Ngày thi :06/07/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 160.000 Yên

Số lượng : 9

Đơn Hàng SỬA CHỮA,BẢO DƯỠNG Ô TÔ

Đơn Hàng SỬA CHỮA,BẢO DƯỠNG Ô TÔ

Ngày thi :05/07/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 200.000 Yên

Số lượng : 8

Đơn Hàng VẬN HÀNH MÁY CNC KIM LOẠI

Đơn Hàng VẬN HÀNH MÁY CNC KIM LOẠI

Ngày thi :08/07/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng GIÀN GIÁO

Đơn Hàng GIÀN GIÁO

Ngày thi :04/07/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 147,000 Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

Đơn Hàng HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

Ngày thi :21/06/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 12

Đơn Hàng HÀN

Đơn Hàng HÀN

Ngày thi :05/07/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 148.500 Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng Giặt là

Đơn Hàng Giặt là

Ngày thi :27/06/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 738 yên/h Yên

Số lượng : 9

Đơn Hàng CỐP PHA

Đơn Hàng CỐP PHA

Ngày thi :30/06/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 141,433 Yên

Số lượng : 4

Đơn Hàng Chế biến thịt gà

Đơn Hàng Chế biến thịt gà

Ngày thi :02/07/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 12

Đơn Hàng MỘC CÔNG XƯỞNG

Đơn Hàng MỘC CÔNG XƯỞNG

Ngày thi :02/07/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 160.000 Yên

Số lượng : 18

Đơn Hàng CHẾ BIẾN, ĐÓNG GÓI THỊT BÒ

Đơn Hàng CHẾ BIẾN, ĐÓNG GÓI THỊT BÒ

Ngày thi :04/07/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 182,400 Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng GIÀN GIÁO

Đơn Hàng GIÀN GIÁO

Ngày thi :29/06/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 156.000 Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng VẬN HÀNH MÁY CNC

Đơn Hàng VẬN HÀNH MÁY CNC

Ngày thi :28/06/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 138.000 Yên

Số lượng : 8

Đơn Hàng Đóng gói công nghiệp

Đơn Hàng Đóng gói công nghiệp

Ngày thi :16/06/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng Hàn kết cấu khung chống động đất

Đơn Hàng Hàn kết cấu khung chống động đất

Ngày thi :18/06/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 156.732 Yên

Số lượng : 3

Đơn Hàng Đóng gói công nghiệp

Đơn Hàng Đóng gói công nghiệp

Ngày thi :16/06/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 9

Đơn Hàng Vận hành máy

Đơn Hàng Vận hành máy

Ngày thi :16/06/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng Vận hành máy

Đơn Hàng Vận hành máy

Ngày thi :16/06/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 3

Đơn Hàng GIA CÔNG NHỰA

Đơn Hàng GIA CÔNG NHỰA

Ngày thi :16/06/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 160.000 Yên

Số lượng : 15

Đơn Hàng Gia công đồ nội thất

Đơn Hàng Gia công đồ nội thất

Ngày thi :14/06/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng ÉP NHỰA

Đơn Hàng ÉP NHỰA

Ngày thi :29/05/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 142,423 Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng HÀN BÁN TỰ ĐỘNG, GIA CÔNG CƠ KHÍ

Đơn Hàng HÀN BÁN TỰ ĐỘNG, GIA CÔNG CƠ KHÍ

Ngày thi :14/05/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 155.000 Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG Ô TÔ

Đơn Hàng SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG Ô TÔ

Ngày thi :09/06/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 200.000 Yên

Số lượng : 16

Đơn Hàng LẮP GHÉP , ỐP TƯỜNG NHÀ

Đơn Hàng LẮP GHÉP , ỐP TƯỜNG NHÀ

Ngày thi :23/05/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 850 / giờ Yên

Số lượng : 9

Đơn Hàng Lắp ráp điện tử

Đơn Hàng Lắp ráp điện tử

Ngày thi :20/05/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng Gia công nhựa

Đơn Hàng Gia công nhựa

Ngày thi :20/05/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 9

Đơn Hàng Lắp ráp máy

Đơn Hàng Lắp ráp máy

Ngày thi :20/05/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 18

Đơn Hàng Dọn dẹp toà nhà

Đơn Hàng Dọn dẹp toà nhà

Ngày thi :20/05/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 30

Đơn Hàng Lắp ráp điện tử

Đơn Hàng Lắp ráp điện tử

Ngày thi :20/05/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 9

Đơn Hàng Chế biến thực phẩm

Đơn Hàng Chế biến thực phẩm

Ngày thi :20/05/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 145.000 Yên

Số lượng : 21

Đơn Hàng SƠN XÂY DỰNG

Đơn Hàng SƠN XÂY DỰNG

Ngày thi :17/05/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 9

Đơn Hàng XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Đơn Hàng XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Ngày thi :15/05/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 160.000 Yên

Số lượng : 9

Đơn Hàng VCỐP PHA

Đơn Hàng VCỐP PHA

Ngày thi :13/05/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 147.000 Yên

Số lượng : 4

Đơn Hàng Đúc các sản phẩm nhựa

Đơn Hàng Đúc các sản phẩm nhựa

Ngày thi :19/05/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 145000 Yên

Số lượng : 15

Đơn Hàng Đúc các sản phẩm nhựa

Đơn Hàng Đúc các sản phẩm nhựa

Ngày thi :19/05/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 21

Đơn Hàng VẬN HÀNH MÁY

Đơn Hàng VẬN HÀNH MÁY

Ngày thi :13/05/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 137.423 Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng HÀN, HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

Đơn Hàng HÀN, HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

Ngày thi :13/05/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 143.550 Yên

Số lượng : 3

Đơn Hàng GIẶT LÀ

Đơn Hàng GIẶT LÀ

Ngày thi :10/05/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 141.950 Yên

Số lượng : 12

Đơn Hàng HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

Đơn Hàng HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

Ngày thi :11/05/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 156.300 Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng Lắp ráp linh kiện điện tử (linh kiện ô tô)

Đơn Hàng Lắp ráp linh kiện điện tử (linh kiện ô tô)

Ngày thi :01/05/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 148,148 Yên

Số lượng : 9

Đơn Hàng SƠN KIM LOẠI, ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

Đơn Hàng SƠN KIM LOẠI, ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

Ngày thi :11/05/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 164.983 Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng Cốp pha

Đơn Hàng Cốp pha

Ngày thi :06/04/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 162.000 Yên

Số lượng : 9

Đơn Hàng MỘC DỰNG NHÀ

Đơn Hàng MỘC DỰNG NHÀ

Ngày thi :15/04/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 3

Đơn Hàng Sửa chữa ô tô

Đơn Hàng Sửa chữa ô tô

Ngày thi :16/04/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 157.450 Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng LÁI MÁY LU, MÁY ỦI

Đơn Hàng LÁI MÁY LU, MÁY ỦI

Ngày thi :18/04/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng VẬN HÀNH MÁY DỆT

Đơn Hàng VẬN HÀNH MÁY DỆT

Ngày thi :19/04/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng LÁI MÁY XÚC, MÁY MÚC

Đơn Hàng LÁI MÁY XÚC, MÁY MÚC

Ngày thi :18/04/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng SƠN KIM LOẠITRỒNG VÀ THU HOẠCH CÀ CHUA, DÂU TÂY TRONG NHÀ KÍNH

Đơn Hàng SƠN KIM LOẠITRỒNG VÀ THU HOẠCH CÀ CHUA, DÂU TÂY TRONG NHÀ KÍNH

Ngày thi :01/04/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 133.540 Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng CHẾ BIẾN BÁNH PIZZA

Đơn Hàng CHẾ BIẾN BÁNH PIZZA

Ngày thi :07/04/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 30

Đơn Hàng GIA CÔNG THỰC PHẨM

Đơn Hàng GIA CÔNG THỰC PHẨM

Ngày thi :18/04/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 12

Đơn Hàng VẬN HÀNH MÁY

Đơn Hàng VẬN HÀNH MÁY

Ngày thi :18/04/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 137.423 Yên

Số lượng : 9

Đơn Hàng LẮP RÁP LINH KIỆN ĐiỆN TỬ

Đơn Hàng LẮP RÁP LINH KIỆN ĐiỆN TỬ

Ngày thi :17/04/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 138.539 Yên

Số lượng : 6

Đơn Hàng SƠN KIM LOẠI

Đơn Hàng SƠN KIM LOẠI

Ngày thi :18/04/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 136.013 Yên

Số lượng : 3

Kỹ sư vận hành máy ( sản xuất giấy )

Kỹ sư vận hành máy ( sản xuất giấy )

Ngày thi :02/04/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 200.000 Yên

Số lượng : 4

Vận hành máy nhuộm

Vận hành máy nhuộm

Ngày thi :25/03/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 6

Vận hành máy nhuộm

Vận hành máy nhuộm

Ngày thi :25/03/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 9

Đơn hàng Gia công nhựa

Đơn hàng Gia công nhựa

Ngày thi :25/03/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 6

LẮP RÁP ĐIỆN TỬ

LẮP RÁP ĐIỆN TỬ

Ngày thi :25/03/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 6

LẮP RÁP ĐIỆN TỬ

LẮP RÁP ĐIỆN TỬ

Ngày thi :25/03/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 135.000 Yên

Số lượng : 3

Đơn hàng LẮP RÁP ĐIỆN TỬ

Đơn hàng LẮP RÁP ĐIỆN TỬ

Ngày thi :25/03/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 135.000 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng CHẾ BIẾN RAU CỦ QUẢ

Đơn hàng CHẾ BIẾN RAU CỦ QUẢ

Ngày thi :25/03/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 135.000 Yên

Số lượng : 3

Đơn hàng SƠN XÂY DỰNG

Đơn hàng SƠN XÂY DỰNG

Ngày thi :27/02/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 130.000 Yên

Số lượng : 3

Đơn hàng MỘC XÂY DỰNG

Đơn hàng MỘC XÂY DỰNG

Ngày thi :15/03/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 146,625 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng TẠP VỤ

Đơn hàng TẠP VỤ

Ngày thi :08/03/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 184,000 Yên

Số lượng : 10

Đơn hàng NHUỘM VẢI LEN

Đơn hàng NHUỘM VẢI LEN

Ngày thi :14/03/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 132.495 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng GIA CÔNG NHỰA

Đơn hàng GIA CÔNG NHỰA

Ngày thi :04/03/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 160.000 Yên

Số lượng : 24

Đơn hàng NHỰA

Đơn hàng NHỰA

Ngày thi :25/03/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng CỐP PHA

Đơn hàng CỐP PHA

Ngày thi :27/02/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 171.500 Yên

Số lượng : 2

Đơn hàng NHỰA

Đơn hàng NHỰA

Ngày thi :26/02/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng Sơn các sản phẩm kim loại bằng máy

Đơn hàng Sơn các sản phẩm kim loại bằng máy

Ngày thi :27/02/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 137,367 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng CHỐNG THẤM TRẦN NHÀ

Đơn hàng CHỐNG THẤM TRẦN NHÀ

Ngày thi :24/02/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 180,000 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng LÁI MÁY XÂY DỰNG, CẮT TỈA CÂY CẢNH

Đơn hàng LÁI MÁY XÂY DỰNG, CẮT TỈA CÂY CẢNH

Ngày thi :25/02/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 104,852 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Đơn hàng XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Ngày thi :25/02/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 141,856 Yên

Số lượng : 3

Đơn hàng LÀM GỖ CÔNG XƯỞNG, VẬN HÀNH MÁY CẮT GỖ

Đơn hàng LÀM GỖ CÔNG XƯỞNG, VẬN HÀNH MÁY CẮT GỖ

Ngày thi :05/03/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 145.511 Yên

Số lượng : 10

Đơn hàng XÂY DỰNG

Đơn hàng XÂY DỰNG

Ngày thi :02/03/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 176,800 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng LÀM GỖ CÔNG XƯỞNG, VẬN HÀNH MÁY CẮT GỖ

Đơn hàng LÀM GỖ CÔNG XƯỞNG, VẬN HÀNH MÁY CẮT GỖ

Ngày thi :26/02/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 132.136 Yên

Số lượng : 12

Đơn hàng VẬN HÀNH MÁY XÚC

Đơn hàng VẬN HÀNH MÁY XÚC

Ngày thi :25/02/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 186,667 Yên

Số lượng : 3

Đơn hàng XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Đơn hàng XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Ngày thi :27/02/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 175.000 yên Yên

Số lượng : 9

Đơn hàng GIÀN GIÁO

Đơn hàng GIÀN GIÁO

Ngày thi :27/02/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 173.250 Yên

Số lượng : 4

Đơn Hàng SƠN CÁC SẢN PHẨM NHỰA

Đơn Hàng SƠN CÁC SẢN PHẨM NHỰA

Ngày thi :24/02/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 130,000 Yên

Số lượng : 3

Đơn Hàng GIA CÔNG NHỰA

Đơn Hàng GIA CÔNG NHỰA

Ngày thi :24/02/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 160.000 Yên

Số lượng : 24

Đơn Hàng ÉP NHỰA

Đơn Hàng ÉP NHỰA

Ngày thi :22/02/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 149,068 Yên

Số lượng : 12

Đơn hàng Tạp Vụ Tòa Nhà

Đơn hàng Tạp Vụ Tòa Nhà

Ngày thi :19/02/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 156.590 Yên

Số lượng : 15

Đơn hàng ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

Đơn hàng ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

Ngày thi :22/02/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 162.667yên Yên

Số lượng : 9

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi :18/02/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 155,404 Yên

Số lượng : 3

Đơn hàng LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Đơn hàng LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Ngày thi :15/02/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 170.648 Yên

Số lượng : 12

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỊT GÀ

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỊT GÀ

Ngày thi :19/01/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 130.000 Yên

Số lượng : 9

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Ngày thi :19/01/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 130.000 Yên

Số lượng : 9

Đơn hàng KỸ SƯ KIẾN TRÚC

Đơn hàng KỸ SƯ KIẾN TRÚC

Ngày thi :23/01/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 200.000 Yên

Số lượng : 3

Đơn hàng May Quần Áo

Đơn hàng May Quần Áo

Ngày thi :14/01/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 135.102 Yên

Số lượng : 9

Đơn hàng HÀN

Đơn hàng HÀN

Ngày thi :12/01/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 148,720 Yên

Số lượng : 3

Đơn hàng HÀN

Đơn hàng HÀN

Ngày thi :12/01/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 148,720 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng ÉP NHỰA

Đơn hàng ÉP NHỰA

Ngày thi :08/01/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 143,000 Yên

Số lượng : 3

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi :28/12/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 130.000 Yên

Số lượng : 9

Đơn hàng MỘC DỰNG NHÀ

Đơn hàng MỘC DỰNG NHÀ

Ngày thi :14/01/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 143.344 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng Đúc nhựa

Đơn hàng Đúc nhựa

Ngày thi :16/01/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : >100000 Yên

Số lượng : 24

Đơn hàng ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

Đơn hàng ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

Ngày thi :21/01/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 135.000 Yên

Số lượng : 15

Đơn hàng ĐÚC NHỰA

Đơn hàng ĐÚC NHỰA

Ngày thi :04/01/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 148,720 Yên

Số lượng : 9

Đơn hàng LÀM NỘI THẤT GỖ TRONG CÔNG XƯỞNG

Đơn hàng LÀM NỘI THẤT GỖ TRONG CÔNG XƯỞNG

Ngày thi :21/01/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 135.000 Yên

Số lượng : 12

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi :25/12/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 170,387 Yên

Số lượng : 9

Đơn hàng XÂY DỰNG

Đơn hàng XÂY DỰNG

Ngày thi :25/12/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 170,305 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Đơn hàng XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Ngày thi :25/12/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 141,856 Yên

Số lượng : 3

Đơn hàng TRỒNG VÀ THU HOẠCH RAU CỦ QUẢ

Đơn hàng TRỒNG VÀ THU HOẠCH RAU CỦ QUẢ

Ngày thi :25/12/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 170,387 Yên

Số lượng : 9

Đơn hàng LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA

Đơn hàng LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA

Ngày thi :25/12/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 156,593 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Đơn hàng XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Ngày thi :08/01/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng GIA CÔNG KIM LOẠI

Đơn hàng GIA CÔNG KIM LOẠI

Ngày thi :08/01/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng Lắp ráp thiết bị điện tử

Đơn hàng Lắp ráp thiết bị điện tử

Ngày thi :11/12/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 146.080 Yên

Số lượng : 4

Đơn hàng Sơn kim loại

Đơn hàng Sơn kim loại

Ngày thi :25/12/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỰC PHẨMCHẾ BIẾN THỊT GÀ

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỰC PHẨMCHẾ BIẾN THỊT GÀ

Ngày thi :25/12/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 120000 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng Chế biến thịt gà

Đơn hàng Chế biến thịt gà

Ngày thi :12/12/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 120000 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi :11/12/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 129.712 Yên

Số lượng : 4

Đơn hàng Mạ kim loại

Đơn hàng Mạ kim loại

Ngày thi :11/12/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 146.993 Yên

Số lượng : 12

Đơn hàng GIA CÔNG KIM LOẠI

Đơn hàng GIA CÔNG KIM LOẠI

Ngày thi :11/12/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 20

Đơn hàng Nuôi lợn

Đơn hàng Nuôi lợn

Ngày thi :11/12/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 170.225 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi :11/12/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 32

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi :11/12/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 155,654 Yên

Số lượng : 30

Đơn hàng CỐP PHA

Đơn hàng CỐP PHA

Ngày thi :11/12/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 152,660 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng ÉP NHỰA

Đơn hàng ÉP NHỰA

Ngày thi :11/12/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 149,068 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng Trồng trọt, chế biến cà rốt tại nhà xưởng

Đơn hàng Trồng trọt, chế biến cà rốt tại nhà xưởng

Ngày thi :11/12/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 9

ĐƠN HÀNG CỐP PHA

ĐƠN HÀNG CỐP PHA

Ngày thi :27/11/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 172.000 Yên

Số lượng : 9

ĐƠN HÀNG SẢN XUÂT NHỰA

ĐƠN HÀNG SẢN XUÂT NHỰA

Ngày thi :27/11/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 160.000 Yên

Số lượng : 16

ĐƠN HÀNG SỬA CHỮA Ô TÔ

ĐƠN HÀNG SỬA CHỮA Ô TÔ

Ngày thi :27/11/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 170.000 Yên

Số lượng : 8

ĐƠN HÀNG ĐÚC NHỰA

ĐƠN HÀNG ĐÚC NHỰA

Ngày thi :11/12/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 9

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ

Ngày thi :30/12/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 270.000 Yên

Số lượng : 5

ĐƠN HÀNG LÀM MỘC CÔNG NGHIỆP

ĐƠN HÀNG LÀM MỘC CÔNG NGHIỆP

Ngày thi :27/11/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 156.000 Yên

Số lượng : 15

SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG Ô TÔ

SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG Ô TÔ

Ngày thi :12/11/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 200.000 Yên

Số lượng : 16

Đơn hàng Lắp ráp điện tử

Đơn hàng Lắp ráp điện tử

Ngày thi :11/11/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 100.000 Yên

Số lượng : 3

Đơn hàng Lắp ráp linh kiện điện tử ô tô

Đơn hàng Lắp ráp linh kiện điện tử ô tô

Ngày thi :11/11/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 100.000 Yên

Số lượng : 36

Đơn hàng May Quần Áo

Đơn hàng May Quần Áo

Ngày thi :14/11/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 135.102 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Đơn hàng XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Ngày thi :09/11/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 140.777 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng LẮP RÁP MÁY

Đơn hàng LẮP RÁP MÁY

Ngày thi :01/01/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 156.000 Yên

Số lượng : 140

Đơn hàng LẮP RÁP MÁY

Đơn hàng LẮP RÁP MÁY

Ngày thi :01/01/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 156.000 Yên

Số lượng : 60

Đơn hàng Đóng gói công nghiệp

Đơn hàng Đóng gói công nghiệp

Ngày thi :15/11/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 139.957 Yên

Số lượng : 9

Đơn hàng XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Đơn hàng XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Ngày thi :09/11/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 142.560 Yên

Số lượng : 3

Đơn hàng ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

Đơn hàng ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

Ngày thi :07/11/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 190.000 Yên

Số lượng : 9

Đơn hàng XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Đơn hàng XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Ngày thi :01/11/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng CHẾ BIỂN THỦY SẢN

Đơn hàng CHẾ BIỂN THỦY SẢN

Ngày thi :08/11/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 130.000 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Ngày thi :02/11/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 147.960 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Ngày thi :06/11/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 142,560 Yên

Số lượng : 24

Đơn hàng Cốp pha

Đơn hàng Cốp pha

Ngày thi :21/10/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 182.000 Yên

Số lượng : 6

KỸ SƯ ĐẦU BẾP

KỸ SƯ ĐẦU BẾP

Ngày thi :11/12/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 230.000 Yên

Số lượng : 30

MỘC NỘI THẤT

MỘC NỘI THẤT

Ngày thi :22/10/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 135.000 Yên

Số lượng : 12

ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

Ngày thi :22/10/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 135.000 Yên

Số lượng : 18

Đơn hàng NHỰA

Đơn hàng NHỰA

Ngày thi :22/10/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 24

Đơn hàng MỘC DỰNG NHÀ

Đơn hàng MỘC DỰNG NHÀ

Ngày thi :28/10/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 147,688 Yên

Số lượng : 6

Chế biến rau củ quả

Chế biến rau củ quả

Ngày thi :24/10/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 162.240 Yên

Số lượng : 30

Đơn hàng XÂY DỰNG

Đơn hàng XÂY DỰNG

Ngày thi :14/10/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 171,196 Yên

Số lượng : 9

Đơn hàng Thu hoạch và sơ chế hành

Đơn hàng Thu hoạch và sơ chế hành

Ngày thi :24/10/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 140.570 Yên

Số lượng : 9

Đơn hàng HÀN KIM LOẠI

Đơn hàng HÀN KIM LOẠI

Ngày thi :22/10/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 148.500 Yên

Số lượng : 6

Thu hoạch và sơ chế rau củ quả

Thu hoạch và sơ chế rau củ quả

Ngày thi :24/10/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 162.240 Yên

Số lượng : 9

Chế biến rau củ quả

Chế biến rau củ quả

Ngày thi :24/10/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 162.240 Yên

Số lượng : 15

Hàn gắn lắp đặt bảo dưỡng bồn tắm

Hàn gắn lắp đặt bảo dưỡng bồn tắm

Ngày thi :20/09/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 120.000 Yên

Số lượng : 9

PHÂN LOẠI PHẾ LIỆU TRONG CÔNG XƯỞNG

PHÂN LOẠI PHẾ LIỆU TRONG CÔNG XƯỞNG

Ngày thi :20/09/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 132.292 Yên

Số lượng : 9

Đơn Hàng GIÀN GIÁO

Đơn Hàng GIÀN GIÁO

Ngày thi :25/09/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 180.320 Yên

Số lượng : 12

Mạ kim loại

Mạ kim loại

Ngày thi :21/09/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 146.993 Yên

Số lượng : 3

May Quần Áo

May Quần Áo

Ngày thi :21/09/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 135.102 Yên

Số lượng : 9

Phân loại phế liệu, tháo dỡ công trình

Phân loại phế liệu, tháo dỡ công trình

Ngày thi :26/09/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 129.540 Yên

Số lượng : 9

CÁN BỘ TƯ VẤN PHÒNG NHẬT BẢN

 

Hotline  0866.788.577

Hotline  0866.788.587

(Add ZALO Online, Line, Massenger để được tư vấn trực tiếp)

phone 1900.00.60