Đơn hàng CỐP PHA

Đơn hàng CỐP PHA

Ngày thi :27/02/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 171.500 Yên

Số lượng : 2

Đơn hàng NHỰA

Đơn hàng NHỰA

Ngày thi :26/02/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng Sơn các sản phẩm kim loại bằng máy

Đơn hàng Sơn các sản phẩm kim loại bằng máy

Ngày thi :27/02/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 137,367 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng CHỐNG THẤM TRẦN NHÀ

Đơn hàng CHỐNG THẤM TRẦN NHÀ

Ngày thi :24/02/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 180,000 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng LÁI MÁY XÂY DỰNG, CẮT TỈA CÂY CẢNH

Đơn hàng LÁI MÁY XÂY DỰNG, CẮT TỈA CÂY CẢNH

Ngày thi :25/02/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 104,852 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Đơn hàng XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Ngày thi :25/02/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 141,856 Yên

Số lượng : 3

Đơn hàng LÀM GỖ CÔNG XƯỞNG, VẬN HÀNH MÁY CẮT GỖ

Đơn hàng LÀM GỖ CÔNG XƯỞNG, VẬN HÀNH MÁY CẮT GỖ

Ngày thi :05/03/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 145.511 Yên

Số lượng : 10

Đơn hàng XÂY DỰNG

Đơn hàng XÂY DỰNG

Ngày thi :02/03/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 176,800 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng LÀM GỖ CÔNG XƯỞNG, VẬN HÀNH MÁY CẮT GỖ

Đơn hàng LÀM GỖ CÔNG XƯỞNG, VẬN HÀNH MÁY CẮT GỖ

Ngày thi :26/02/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 132.136 Yên

Số lượng : 12

Đơn hàng VẬN HÀNH MÁY XÚC

Đơn hàng VẬN HÀNH MÁY XÚC

Ngày thi :25/02/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 186,667 Yên

Số lượng : 3

Đơn hàng XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Đơn hàng XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Ngày thi :27/02/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 175.000 yên Yên

Số lượng : 9

Đơn hàng GIÀN GIÁO

Đơn hàng GIÀN GIÁO

Ngày thi :27/02/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 173.250 Yên

Số lượng : 4

Đơn Hàng SƠN CÁC SẢN PHẨM NHỰA

Đơn Hàng SƠN CÁC SẢN PHẨM NHỰA

Ngày thi :24/02/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 130,000 Yên

Số lượng : 3

Đơn Hàng GIA CÔNG NHỰA

Đơn Hàng GIA CÔNG NHỰA

Ngày thi :24/02/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 160.000 Yên

Số lượng : 24

Đơn Hàng ÉP NHỰA

Đơn Hàng ÉP NHỰA

Ngày thi :22/02/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 149,068 Yên

Số lượng : 12

Đơn hàng Tạp Vụ Tòa Nhà

Đơn hàng Tạp Vụ Tòa Nhà

Ngày thi :19/02/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 156.590 Yên

Số lượng : 15

Đơn hàng ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

Đơn hàng ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

Ngày thi :22/02/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 162.667yên Yên

Số lượng : 9

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi :18/02/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 155,404 Yên

Số lượng : 3

Đơn hàng LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Đơn hàng LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Ngày thi :15/02/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 170.648 Yên

Số lượng : 12

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỊT GÀ

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỊT GÀ

Ngày thi :19/01/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 130.000 Yên

Số lượng : 9

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Ngày thi :19/01/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 130.000 Yên

Số lượng : 9

Đơn hàng KỸ SƯ KIẾN TRÚC

Đơn hàng KỸ SƯ KIẾN TRÚC

Ngày thi :23/01/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 200.000 Yên

Số lượng : 3

Đơn hàng May Quần Áo

Đơn hàng May Quần Áo

Ngày thi :14/01/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 135.102 Yên

Số lượng : 9

Đơn hàng HÀN

Đơn hàng HÀN

Ngày thi :12/01/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 148,720 Yên

Số lượng : 3

Đơn hàng HÀN

Đơn hàng HÀN

Ngày thi :12/01/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 148,720 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng ÉP NHỰA

Đơn hàng ÉP NHỰA

Ngày thi :08/01/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 143,000 Yên

Số lượng : 3

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi :28/12/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 130.000 Yên

Số lượng : 9

Đơn hàng MỘC DỰNG NHÀ

Đơn hàng MỘC DỰNG NHÀ

Ngày thi :14/01/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 143.344 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng Đúc nhựa

Đơn hàng Đúc nhựa

Ngày thi :16/01/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : >100000 Yên

Số lượng : 24

Đơn hàng ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

Đơn hàng ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

Ngày thi :21/01/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 135.000 Yên

Số lượng : 15

Đơn hàng ĐÚC NHỰA

Đơn hàng ĐÚC NHỰA

Ngày thi :04/01/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 148,720 Yên

Số lượng : 9

Đơn hàng LÀM NỘI THẤT GỖ TRONG CÔNG XƯỞNG

Đơn hàng LÀM NỘI THẤT GỖ TRONG CÔNG XƯỞNG

Ngày thi :21/01/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 135.000 Yên

Số lượng : 12

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi :25/12/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 170,387 Yên

Số lượng : 9

Đơn hàng XÂY DỰNG

Đơn hàng XÂY DỰNG

Ngày thi :25/12/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 170,305 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Đơn hàng XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Ngày thi :25/12/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 141,856 Yên

Số lượng : 3

Đơn hàng TRỒNG VÀ THU HOẠCH RAU CỦ QUẢ

Đơn hàng TRỒNG VÀ THU HOẠCH RAU CỦ QUẢ

Ngày thi :25/12/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 170,387 Yên

Số lượng : 9

Đơn hàng LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA

Đơn hàng LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA

Ngày thi :25/12/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 156,593 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Đơn hàng XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Ngày thi :08/01/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng GIA CÔNG KIM LOẠI

Đơn hàng GIA CÔNG KIM LOẠI

Ngày thi :08/01/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng Lắp ráp thiết bị điện tử

Đơn hàng Lắp ráp thiết bị điện tử

Ngày thi :11/12/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 146.080 Yên

Số lượng : 4

Đơn hàng Sơn kim loại

Đơn hàng Sơn kim loại

Ngày thi :25/12/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỰC PHẨMCHẾ BIẾN THỊT GÀ

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỰC PHẨMCHẾ BIẾN THỊT GÀ

Ngày thi :25/12/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 120000 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng Chế biến thịt gà

Đơn hàng Chế biến thịt gà

Ngày thi :12/12/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 120000 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi :11/12/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 129.712 Yên

Số lượng : 4

Đơn hàng Mạ kim loại

Đơn hàng Mạ kim loại

Ngày thi :11/12/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 146.993 Yên

Số lượng : 12

Đơn hàng GIA CÔNG KIM LOẠI

Đơn hàng GIA CÔNG KIM LOẠI

Ngày thi :11/12/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 20

Đơn hàng Nuôi lợn

Đơn hàng Nuôi lợn

Ngày thi :11/12/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 170.225 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi :11/12/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 32

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi :11/12/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 155,654 Yên

Số lượng : 30

Đơn hàng CỐP PHA

Đơn hàng CỐP PHA

Ngày thi :11/12/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 152,660 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng ÉP NHỰA

Đơn hàng ÉP NHỰA

Ngày thi :11/12/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 149,068 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng Trồng trọt, chế biến cà rốt tại nhà xưởng

Đơn hàng Trồng trọt, chế biến cà rốt tại nhà xưởng

Ngày thi :11/12/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 9

ĐƠN HÀNG CỐP PHA

ĐƠN HÀNG CỐP PHA

Ngày thi :27/11/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 172.000 Yên

Số lượng : 9

ĐƠN HÀNG SẢN XUÂT NHỰA

ĐƠN HÀNG SẢN XUÂT NHỰA

Ngày thi :27/11/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 160.000 Yên

Số lượng : 16

ĐƠN HÀNG SỬA CHỮA Ô TÔ

ĐƠN HÀNG SỬA CHỮA Ô TÔ

Ngày thi :27/11/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 170.000 Yên

Số lượng : 8

ĐƠN HÀNG ĐÚC NHỰA

ĐƠN HÀNG ĐÚC NHỰA

Ngày thi :11/12/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 9

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ

Ngày thi :30/12/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 270.000 Yên

Số lượng : 5

ĐƠN HÀNG LÀM MỘC CÔNG NGHIỆP

ĐƠN HÀNG LÀM MỘC CÔNG NGHIỆP

Ngày thi :27/11/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 156.000 Yên

Số lượng : 15

SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG Ô TÔ

SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG Ô TÔ

Ngày thi :12/11/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 200.000 Yên

Số lượng : 16

Đơn hàng Lắp ráp điện tử

Đơn hàng Lắp ráp điện tử

Ngày thi :11/11/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 100.000 Yên

Số lượng : 3

Đơn hàng Lắp ráp linh kiện điện tử ô tô

Đơn hàng Lắp ráp linh kiện điện tử ô tô

Ngày thi :11/11/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 100.000 Yên

Số lượng : 36

Đơn hàng May Quần Áo

Đơn hàng May Quần Áo

Ngày thi :14/11/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 135.102 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Đơn hàng XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Ngày thi :09/11/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 140.777 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng LẮP RÁP MÁY

Đơn hàng LẮP RÁP MÁY

Ngày thi :01/01/2019

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 156.000 Yên

Số lượng : 140

Đơn hàng LẮP RÁP MÁY

Đơn hàng LẮP RÁP MÁY

Ngày thi :01/01/2019

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 156.000 Yên

Số lượng : 60

Đơn hàng Đóng gói công nghiệp

Đơn hàng Đóng gói công nghiệp

Ngày thi :15/11/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 139.957 Yên

Số lượng : 9

Đơn hàng XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Đơn hàng XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Ngày thi :09/11/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 142.560 Yên

Số lượng : 3

Đơn hàng ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

Đơn hàng ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

Ngày thi :07/11/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 190.000 Yên

Số lượng : 9

Đơn hàng XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Đơn hàng XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Ngày thi :01/11/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng CHẾ BIỂN THỦY SẢN

Đơn hàng CHẾ BIỂN THỦY SẢN

Ngày thi :08/11/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 130.000 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Ngày thi :02/11/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 147.960 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Ngày thi :06/11/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 142,560 Yên

Số lượng : 24

Đơn hàng Cốp pha

Đơn hàng Cốp pha

Ngày thi :21/10/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 182.000 Yên

Số lượng : 6

KỸ SƯ ĐẦU BẾP

KỸ SƯ ĐẦU BẾP

Ngày thi :11/12/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 230.000 Yên

Số lượng : 30

MỘC NỘI THẤT

MỘC NỘI THẤT

Ngày thi :22/10/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 135.000 Yên

Số lượng : 12

ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

Ngày thi :22/10/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 135.000 Yên

Số lượng : 18

Đơn hàng NHỰA

Đơn hàng NHỰA

Ngày thi :22/10/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 24

Đơn hàng MỘC DỰNG NHÀ

Đơn hàng MỘC DỰNG NHÀ

Ngày thi :28/10/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 147,688 Yên

Số lượng : 6

Chế biến rau củ quả

Chế biến rau củ quả

Ngày thi :24/10/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 162.240 Yên

Số lượng : 30

Đơn hàng XÂY DỰNG

Đơn hàng XÂY DỰNG

Ngày thi :14/10/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 171,196 Yên

Số lượng : 9

Đơn hàng Thu hoạch và sơ chế hành

Đơn hàng Thu hoạch và sơ chế hành

Ngày thi :24/10/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 140.570 Yên

Số lượng : 9

Đơn hàng HÀN KIM LOẠI

Đơn hàng HÀN KIM LOẠI

Ngày thi :22/10/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 148.500 Yên

Số lượng : 6

Thu hoạch và sơ chế rau củ quả

Thu hoạch và sơ chế rau củ quả

Ngày thi :24/10/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 162.240 Yên

Số lượng : 9

Chế biến rau củ quả

Chế biến rau củ quả

Ngày thi :24/10/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 162.240 Yên

Số lượng : 15

Hàn gắn lắp đặt bảo dưỡng bồn tắm

Hàn gắn lắp đặt bảo dưỡng bồn tắm

Ngày thi :20/09/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 120.000 Yên

Số lượng : 9

PHÂN LOẠI PHẾ LIỆU TRONG CÔNG XƯỞNG

PHÂN LOẠI PHẾ LIỆU TRONG CÔNG XƯỞNG

Ngày thi :20/09/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 132.292 Yên

Số lượng : 9

Đơn Hàng GIÀN GIÁO

Đơn Hàng GIÀN GIÁO

Ngày thi :25/09/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 180.320 Yên

Số lượng : 12

Mạ kim loại

Mạ kim loại

Ngày thi :21/09/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 146.993 Yên

Số lượng : 3

May Quần Áo

May Quần Áo

Ngày thi :21/09/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 135.102 Yên

Số lượng : 9

Phân loại phế liệu, tháo dỡ công trình

Phân loại phế liệu, tháo dỡ công trình

Ngày thi :26/09/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 129.540 Yên

Số lượng : 9

CÁN BỘ TƯ VẤN PHÒNG NHẬT BẢN

 

Hotline  0866.788.577

Hotline  0866.788.587

(Add ZALO Online, Line, Massenger để được tư vấn trực tiếp)

phone 1900.00.60