Đơn hàng XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Đơn hàng XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Ngày thi :01/11/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng CHẾ BIỂN THỦY SẢN

Đơn hàng CHẾ BIỂN THỦY SẢN

Ngày thi :08/11/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 130.000 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Ngày thi :02/11/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 147.960 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Đơn hàng CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Ngày thi :06/11/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 142,560 Yên

Số lượng : 24

Đơn hàng Cốp pha

Đơn hàng Cốp pha

Ngày thi :21/10/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 182.000 Yên

Số lượng : 6

KỸ SƯ ĐẦU BẾP

KỸ SƯ ĐẦU BẾP

Ngày thi :26/10/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 230.000 Yên

Số lượng : 30

MỘC NỘI THẤT

MỘC NỘI THẤT

Ngày thi :22/10/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 135.000 Yên

Số lượng : 12

ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

Ngày thi :22/10/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 135.000 Yên

Số lượng : 18

Đơn hàng NHỰA

Đơn hàng NHỰA

Ngày thi :22/10/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 140.000 Yên

Số lượng : 24

Đơn hàng MỘC DỰNG NHÀ

Đơn hàng MỘC DỰNG NHÀ

Ngày thi :28/10/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 147,688 Yên

Số lượng : 6

Chế biến rau củ quả

Chế biến rau củ quả

Ngày thi :24/10/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 162.240 Yên

Số lượng : 30

Đơn hàng XÂY DỰNG

Đơn hàng XÂY DỰNG

Ngày thi :14/10/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 171,196 Yên

Số lượng : 9

Đơn hàng Thu hoạch và sơ chế hành

Đơn hàng Thu hoạch và sơ chế hành

Ngày thi :24/10/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 140.570 Yên

Số lượng : 9

Đơn hàng HÀN KIM LOẠI

Đơn hàng HÀN KIM LOẠI

Ngày thi :22/10/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 148.500 Yên

Số lượng : 6

Thu hoạch và sơ chế rau củ quả

Thu hoạch và sơ chế rau củ quả

Ngày thi :24/10/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 162.240 Yên

Số lượng : 9

Chế biến rau củ quả

Chế biến rau củ quả

Ngày thi :24/10/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 162.240 Yên

Số lượng : 15

Hàn gắn lắp đặt bảo dưỡng bồn tắm

Hàn gắn lắp đặt bảo dưỡng bồn tắm

Ngày thi :20/09/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 120.000 Yên

Số lượng : 9

PHÂN LOẠI PHẾ LIỆU TRONG CÔNG XƯỞNG

PHÂN LOẠI PHẾ LIỆU TRONG CÔNG XƯỞNG

Ngày thi :20/09/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 132.292 Yên

Số lượng : 9

Đơn Hàng GIÀN GIÁO

Đơn Hàng GIÀN GIÁO

Ngày thi :25/09/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 180.320 Yên

Số lượng : 12

Mạ kim loại

Mạ kim loại

Ngày thi :21/09/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 146.993 Yên

Số lượng : 3

May Quần Áo

May Quần Áo

Ngày thi :21/09/2018

Giới tính :Nữ

Lương cơ bản : 135.102 Yên

Số lượng : 9

Phân loại phế liệu, tháo dỡ công trình

Phân loại phế liệu, tháo dỡ công trình

Ngày thi :26/09/2018

Giới tính :Nam

Lương cơ bản : 129.540 Yên

Số lượng : 9

CÁN BỘ TƯ VẤN PHÒNG NHẬT BẢN

 

Hotline  0866.788.577

Hotline  0866.788.587

(Add ZALO Online, Line, Massenger để được tư vấn trực tiếp)

phone 0866.788.577